De Vlielander Kaasbunker bevind zich bovenop het vuurboetsduin nabij de vuurtoren. Soms vinden mensen het wel eens lastig om te vinden. Wanneer u bij het hek van de vuurtoren staat bevind zich aan de andere kant (180°) een schelpenpad verder het duin op. Dit pad loopt u in, na 50 meter is de bunker aan de rechter kant.